Altaiden kiinnitykset

Altakiinnitetty allas

Altapäin kiinnitettävälle altaalle kivitehdas leikkaa tasoon altaan valmistajan mittojen mukaisen
aukon, joka viimeistellään kiillottamalla. Allas kiinnitetään tasoon tehtaalla liimaamalla ja
varmistetaan kiinnikkeillä.

Päältä huullettu allas

Päältä huullettavalle altaalle työstetään kunkin altaan mittojen mukaan materiaalista riippuen
normaali huullos tai paksummille allasmateriaaleille soveltuva syvähuullos. Allas kiinnitetään
tasoon kivitehtaalla. Syvähuullokset tehdään ainoastaan luonnonkivi- ja kvartsitasoihin.

Päältä asennettu allas

Päältä asennettavalle altaalle tehdään mittojen mukaan aukko, johon allas asennetaan
asennuspaikalla. Allas toimitetaan suoraan asennuspaikalle.