Kanter

Standardkantrundning görs på natursten och kvartskollektionens färger.

Halvrund kantprofil kan göras på 30 mm bänkskivor. Bearbetning av hörnskarv.

Fasad standardkant görs på Dekton material.

Rund kantprofil kan göras på 30 mm bänkskivor. Notera skivdjupet på +20 mm jämfört med normalmåtten, samt en överskjutande del i vardera änden på minst 15–20 mm. Bearbetning av hörnskarv.

Antik kantprofil ger köket en traditionella herrgårdsstil. Kanten görs enbart på 30 mm tjocka skivor. Dimensionerna är mer generösa än vid standardkant. Notera kantformen när du dimensionerar väggmaterial. Bearbetning av hörnskarv.