Rundning

Önskad rundning av hörnen anges i beställningen med beteckningen r för radie.