Skötselråd

Natursten

Naturstenarnasegenskaper

Naturstenssorter bildas av olika mineraler som är fasta och till sin kemiska struktur olikartade. Stenindustrin klassificerar stenarna baserat på deras hårdhet. Hårda stenar är ofta granit. Polerad granit är mycket motståndskraftig mot kemiska föreningar såsom syror. Granitsorterna står dessutom emot slitage mycket väl. Bland de mjuka stenarna finns bland annat marmor, som inte alls tål syror och redan en lätt kontakt ger upphov till förändringar i ytan – får syran verka en längre tid fräts materialet.

Stensortens viktigaste fysikaliska egenskaper är dess hårdhet och hållfasthet, tätheten, porositeten och absorptionsförmågan. Ju större porositet eller absorptionsförmåga en sten har, desto mer utmanande blir det att rengöra fläckar på stenytan hemma. Täta, kristallina stenar säljs och levereras oskyddade.

Stenindustrin skyddsbehandlar ytor som är porösa och har stor absorptionsförmåga innan skivorna ska tas i bruk. Skyddsmedlet förebygger och kan rentav förhindra att smuts och tvättmedel absorberas i skivan.

Daglig rengöring

 • ytorna torkas av med en torr eller fuktig, ren mikrofiberduk
 • vid behov kan en utspädd, neutral rengöringsvätska (t.ex. varumärket Fairy Platinum)
 • man kan använda ett svagt basiskt tvättmedel ingrodd smuts avlägsnande, (t.ex. varumärken såsom Cillit Bang, Ajax, Mr Muscle). Appliceras ovanpå fläcken och tillåts verka några minuter, därefter torkar man bort fläcken
 • ytan sköljs av och torkas efter rengöringen

Fläckar som uppstår vid montering

Beroende på monteringsplatsen används silikon utan ättika vid monteringen av naturstensmaterial för att fylla ut och binda fogarna. När mellanrum beläggs med plattor kan dessutom murbruket och fogmassan hamna på skivorna. Då är det viktigt att genast avlägsna sådana material mekaniskt med en spatel och sedan finputsa med en mirakelsvamp. Om man använder lösningsmedel (aceton eller thinner), avlägsnar man också skyddsmedlet. Därför ska man lägga nytt skyddsmedel på de områden där man använt lösningsmedel.

Matfläckar

 • Flottiga, färgstarka och syrliga livsmedel orsakar fläckar eller ändringar på stenytan. Livsmedel med alla ovannämnda egenskaper orsakar de svåraste fläckarna. Exempelvis innehåller balsamicosås såväl syra som olja och kraftigt svart färg.
 • Fettfläckar och missfärgningar sugs in i poröst stenmaterial och kräver ofta att man tillämpar flera olika tekniker och upprepar behandlingen för att de ska försvinna.
 • Marmor tål inte alls syror. Kommer marmorn i kontakt med en syra uppstår förändringar i ytan och en längre verkningstid eller en kraftigare syra fräter på ytan.
 1. Först ska fläcken torkas av med så hett vatten som det går med en fuktad rengöringsduk. Om fläcken fortfarande syns, fortsätter man med det andra steget.
 2. Då häller man ett fettlösande rengöringsmedel, t.ex. en rengöringsspray, över fläcken. Ämnet får verka några minuter och ska sedan sköljas bort med vatten och området torkas med en ren duk.Om fläcken fortfarande syns, fortsätter man med det tredje steget.
 3. Genomskinligt vichyvatten hälls över fläcken och får verka. Man kan lägga en ren duk ovanpå som omslag och ovanpå duken plast för att öka omslagets verkan. Om fläcken fortfarande syns, fortsätter man med det fjärde steget.
 4. Lösningsmedel (aceton eller thinner) hälls på fläcken och får verka. Man kan lägga hushållspapper ovanpå som omslag och ovanpå hushållspappret plast för att öka omslagets verkan. Vid användning av lösningsmedel ska man beakta medlets säkerhet – använd skyddshandskar/skyddsglasögon/ansiktsskydd. Se till att det är tillräcklig ventilation i arbetsutrymmet. Om man använder lösningsmedel (aceton eller thinner), avlägsnar man också skyddsmedlet. Därför ska man lägga nytt skyddsmedel på de områden där man använt lösningsmedel.

Kalkavlagringar av hårt vatten

I Finland är berggrunden ofta syrlig och därför är vattnet mjukt och kalkavlagringar uppstår inte på arbetsytorna. Om det finns rikligt med kalcium- och magnesiumsalter i jordmånen på orten är vattnet hårdare och eventuella kalkavlagringar kan då bildas, exempelvis i kranens nedre del. Kalkfläckar avlägsnas med avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Kraftiga medel får endast verka en kort stund så att inga ändringar uppstår på stenytan, eftersom sådana ändringar kan ge bestående skador.

Skyddsbehandling

Porösa stensorter samt matt och diamantborstade ytor behandlas i vår fabrik med sten skyddsmedlet Soledo Classic Kivisuoja. Medlet förebygger att smuts, tvättmedel och fukt tränger in i stenen.

Anvisningar för skyddsmedlet

Rengör damm och fläckar från stenens yta. Stryk Soledo Classic Kivisuoja-medlet i ett jämntjockt lager på stenens yta med en trasa som inte luddar. Vänta 15 minuter, torka sedan bort överblivet skyddsmedel med en ny ludd fri trasa. Låt torka över natten. Ytan är helt torr efter 48 timmar från.

Kvarts

Daglig rengöring

 • ytorna torkas av med en torr eller fuktig, ren mikrofiberduk
 • vid behov kan en utspädd, neutral rengöringsvätska användas, bl.a. för att avlägsna fett kring hällen fungerar handdiskmedel (t.ex. varumärket Fairy Platinum) som har spätts ut med vatten
 • för att avlägsna ingrodd smuts kan man använda ett svagt basiskt tvättmedel (ett så kallat universalrengöringsmedel; t.ex. varumärken såsom Cillit Bang, Ajax, Mr Muscle). Medlet appliceras ovanpå fläcken och tillåts verka några minuter, därefter torkar man bort fläcken
 • ytan sköljs av och torkas efter rengöringen

Fläckborttagning från kvartsytor

 • färgade fläckar rengörs med ett universalrengöringsmedel och en vit tvättsvamp
  – rengöringsmedlet hälls på fläcken och får verka några minuter, därefter skrubbas fläcken med svampen tills den försvunnit. Skölj och torka av ytan
 •  spår efter metallföremål kan avlägsnas med skurcreme alternativt med en rengöringssten och en vit tvättsvamp.
  -rengöringsmedlet hälls på fläcken, därefter masseras fläcken med svampen tills den försvunnit. Skölj och torka av ytan
 • kalkfläckar putsas med kalkborttagningsmedel och en vit tvättsvamp
  – rengöringsmedlet hälls på fläcken och får verka några minuter, därefter masseras fläcken med svampen tills den försvunnit. Skölj och torka av ytan

Övrigt att beakta

 • värmetåligheten är begränsad – använd alltid ett grytunderlägg
 • skydda materialet från UV-strålning – materialet ska endast användas inomhus
 • använd inte tvättsvampar som innehåller metall (varumärken t.ex. Patapata), en vit tvättsvamp är det bästa alternativet (t.ex. varumärket Scotch Brite)
 • använd inte mirakelsvampar som säljs med namn som supersvamp eller liknande – om man skrubbar kraftigt med sådana kan ytan få bestående repor
 • kvarts klarar alla vanligen använda medel i köket, men var försiktig med följande:
  – bläckpennor, tusch, insektsbekämpningsmedel, färgborttagningsmedel, thinner, lut, blekningsmedel, lösningsmedel, klorhaltiga produkter, starka syror, avloppsrensare, ugnsrengöringsmedel

Super White och Dekton

Daglig rengöring

 • ytorna torkas av med en torr eller fuktig, ren mikrofiberduk
 • vid behov kan en utspädd, neutral rengöringsvätska användas, bl.a. för att avlägsna fett kring hällen fungerar handdiskmedel (t.ex. varumärket Fairy Platinum)
 • för att avlägsna ingrodd smuts kan man använda ett svagt basiskt tvättmedel (ett så kallat universalrengöringsmedel; t.ex. varumärken såsom Cillit Bang, Ajax, Mr Muscle osv). Rengöringsmedlet appliceras ovanpå fläcken och får verka några minuter, därefter torkar man bort fläcken
 • ytan sköljs av och torkas efter rengöringen

Fläckborttagning från Super White- eller Dekton-ytor

 • färgade fläckar rengörs med ett universalrengöringsmedel och en vit tvättsvamp
 • rengöringsmedlet hälls på fläcken och får verka några minuter, därefter masseras fläcken med en svamp tills den försvunnit. Skölj och torka av ytan
 • kalkfläckar putsas med kalkborttagningsmedel och en vit tvättsvamp
  – rengöringsmedlet hälls på fläcken och får verka några minuter, därefter masseras fläcken med en svamp tills den försvunnit. Skölj och torka av ytan.